Bakken Bears

Den Grønne Basketrejse Begynder

Bakken Bears Logo
Formål

Bakken Bears ønsker at udnytte deres position som professionel sportsklub til at bidrage til den grønne omstilling. De vil agere så miljørigtigt som muligt og samtidig inspirere fans, sponsorer og andre i branchen til at følge med på den grønne dagsorden.

Løsning

I foråret 2021 deltog Bakken Bears i et forløb i programmet 'Rethink Business 4 – Cirkulær Forretningsudvikling'. Rethink Event fungerede som konsulent og støttede klubben i deres arbejde med at nedsætte deres klima- og miljøpåvirkning. Vi kortlagde energi- og materialeforbrug samt CO2-aftryk og gennem workshops og løbende dialog skabte vi overblik over de cirkulære forretningsløsninger, der bedst kunne skabe værdi for Bakken Bears.

Resultat

akken Bears har fået et solidt fundament for deres grønne rejse. En central del af deres strategi er at tiltrække værdibaserede sponsorater med et grønt fokus. Dette styrker samarbejdet med eksisterende sponsorer og åbner døren for nye. Sponsorer tilbydes ejerskab over udvalgte klima- og miljøbevidste aktiviteter og opfordres til at støtte tiltag, der reducerer CO2-aftrykket og fremmer sundheden.


For eksempel vil hvert fjerde VIP-arrangement fremover være kødfrit. Dette tiltag vil reducere CO2-aftrykket med omkring 12 ton årligt. Bakken Bears har implementeret interne retningslinjer for indkøb og materialer, der understøtter den cirkulære tankegang. Sponsorbannere designes nu til genbrug over flere sæsoner.


Endvidere har Bakken Bears ændret deres mindset og truffet mere klimavenlige og cirkulære valg ved indkøb samt været opmærksomme på muligheder for genbrug af materialer internt i klubben. Den grønne basketrejse er kun lige begyndt, men allerede har Bakken Bears taget de vigtige første skridt mod at tage ansvar indenfor basketverdenen.