EM i fodbold & World Pride

Affaldssortering ved megaevents

Afslapningsområde ved World Pride i København
Formål

Københavns Kommune iværksatte et pilotprojekt under EM i fodbold og Copenhagen World Pride for at realisere sin ambitiøse bæredygtighedsstrategi.

Formålet var ikke kun at implementere affaldssortering som fast praksis ved megaevents, men også at inspirere andre byer til at følge Københavns eksempel og vælge mindre klimabelastende løsninger ved lignende begivenheder.

Dette skridt markerer en proaktiv tilgang til at være på forkant med udviklingen og fremme en cirkulær tilgang til renholdelse i byrummet. Ved at afprøve konkrete løsninger under disse store arrangementer har kommunen samtidig samlet vigtig erfaring med den optimale struktur for affaldshåndtering før, under og efter et event.

Løsning

Rethink Event blev hyret ind som konsulent til projektforløbet. Vi fungerede som sparringspartner og rådgiver for Københavns Kommune, og vi bidrog med ekspertise i alle faser af planlægningen. Vores indsats omfattede alt fra placering af affaldsspande til udvikling af sorteringsløsninger, herunder valg af fraktioner og samarbejde med renovationspartnere.

Under begivenhederne blev vores sorteringsløsninger testet på forskellige lokationer. Ved EM-kampene på Ofelia Plads blev der sorteret i fraktionerne Ølhanke, Dansk Returpant og Rest, mens der under World Pride blev sorteret i Bio, Ølhanke, Rest, Dansk Returpant og Vaskbare krus. Vi gennemførte også en kvalitativ brugerundersøgelse for at evaluere effektiviteten og brugeroplevelsen af sorteringsløsningen.

Resultat

Pilotprojektet har givet Københavns Kommune værdifulde indsigter i affaldshåndtering ved større events og konkrete erfaringer med, hvad der virker, og hvilke udfordringer der kan opstå. Vi har identificeret vigtige faktorer, såsom forskelle i sorteringsrenhed på åbne pladser kontra lukkede eventområder, som vil blive taget med i fremtidige planlægninger.

Brugerundersøgelsen afslørede, at folk ønsker at deltage i affaldssortering ved events, og mange betragter det som en nødvendighed i 2021. Vores ekspertise og rådgivning har været afgørende for projektets succes, og vi er glade for at have bidraget til Københavns Kommunes ambitioner om at skabe mere grønne og cirkulære megaevents.